1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ορθοδοξια

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας


Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Εορτάζει στις 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εχθρόν αισχύνας τον πάλαι τρώσαντά σε,

Χριστού Γεδεών Οσιομάρτυς ώφθης.

Τριακοστή Γεδεών χείρας ηδέ πόδας χαλκώ τάμον.

Βιογραφία

Ο Άγιος Γεδεών γεννήθηκε στο χωριό Κάπουρνα της Δημητριάδος (Νομός Μαγνησίας) και κατά κόσμον ονομαζόταν Νικόλαος. Οι ευσεβείς γονείς του, ονομάζονταν Αυγερινός και Κυράτζα ενώ είχε άλλους τρεις αδελφούς και τέσσερις αδελφές.

Δώδεκα χρονών, με την οικογένειά του ήλθε στο χωριό Γιερμή και από ‘κει στο Βελεστίνο, όπου εργαζόταν κοντά στο θείο του. Τον άρπαξε όμως κάποιος Τούρκος και τον εξισλάμισε με το όνομα Ιμπραήμ. Μετά από δυο μήνες, ο Νικόλαος, κατόρθωσε και δραπέτευσε και επανήλθε στην οικογένειά του. Ο πατέρας του τον φυγάδευσε στο χωριό Κεραμίδι, όπου κοντά σε κάποιους οικοδόμους πήγε στην Κρήτη. Εκεί εξομολογήθηκε σε κάποιο Ιερέα και βρήκε άσυλο στο εξωκλήσι του.

Μετά τον θάνατο του ιερέα, ο Νικόλαος έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί πάλι εξομολογήθηκε, έλαβε των αχράντων μυστηρίων και στη Μονή Καρακάλου, εκάρη μοναχός με το όνομα Γεδεών. Οι πατέρες της Μονής του ανέθεσαν το διακόνημα του Εκκλησιάρχου.

Την 6η Ιουνίου 1797 μ.Χ. ο Γεδεών με την ευλογία των Πατέρων διωρίσθηκε μετοχιάρης με τον προηγούμενο Γαβριήλ, στο Μετόχιο της Μεταμορφώσεως, στην περιοχή του Ρεθύμνου Κρήτης. Μετά από έξι έτη παραμονής στο μετόχι, επέστρεψεν στην μονή της μετανοίας του.

Με τον πόθο όμως του μαρτυρίου, ήλθε στο Βελεστίνο, στον τόπο που αρνήθηκε την πίστη του, όπου μέσα στην αγορά με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό.

Διωκόμενος από τους Τούρκους, ήλθε στην Αγιά, όπου συνελήφθηκε. Οι Τούρκοι, αφού τον διαπόμπευσαν στους δρόμους του Τιρνάβου, κατόπιν του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια και στη συνέχεια τον έριξαν στα αποχωρητήρια. Εκεί, μέσα σε φρικτούς πόνους, παρέδωσε το πνεύμα του στις 30 Δεκεμβρίου 1818 μ.Χ.

Η τίμια κάρα του μάρτυρα, αποθησαυρίστηκε στην αγία Τράπεζα του Μητροπολιτικού Ναού του Τυρνάβου, Παναγίας Φανερωμένης.

Απολυτίκιον

Ήχος α´. Της ερήμου πολίτης.

Εναθλήσας νομίμως τον εχθρόν καταβέβληκας, και Οσιομάρτυς εδείχθης, του Σωτήρος περίδοξος· χειρών γαρ και ποδών την εκτομήν, υπέστης Γεδεών καρτερικώς, δια τούτο θείαν χάριν νέμεις αεί, τοις πίστει εκβοώσί σοι· δόξα τω παρασχόντι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

(Μητροπολίτου Λαρίσης Δωροθέου)

Ρείθροις έπνιξας των σων αιμάτων, και κατήσχυνας, του επαράτου, την ασέβειαν Βελή και το φρύαγμα, υπέρ Χριστού εναθλών γενναιότατα, οσιομάρτυς Γεδεών παναοίδιμε, πρέσβυν ακοίμητον, Χριστώ σε προσάγομεν, ρυσθήναι εκ κινδύνων τας ψυχάς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Οσίων ισότιμος, και Αθλητών κοινωνός, και θείον αγλάϊσμα, της Καρακάλλου Μονής, εδείχθης μακάριε· συ γαρ στερρώς αθλήσας, τον εχθρόν ετροπώσω· ένθεν Οσιομάρτυς, Γεδεών εδοξάσθης, πρεσβεύων υπέρ πάντων, ημών των ευφημούντων σε.

 

Κοντάκιον

Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.

Εν ασκήσει πρότερον, ενδιαπρέψας θεόφρον, τη αθλήσει ύστερον, θεοπρεπώς εδοξάσθης· πόνοις γαρ, εγκαρτερήσας τοις αφορήτοις, ήσχυνας, εχθρού εις τέλος τας μεθοδείας· δια τούτό σε τιμώμεν, Οσιομάρτυς Γεδεών ένδοξε.

 

Κάθισμα

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λογον.

Εν Οσίοις εκλάμψας εν όρει Άθωνος, μαρτυρίου υπήλθες το θείον στάδιον, και εδέξω προς Χριστού ζωής τον στέφανον, Οσιομάρτυς Γεδεών, και συνήφθης τοις χοροίς, κλεινών Οσιομαρτύρων, μεθ  ὧν δυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Ο Οίκος

Αποφυγών του δυσμενούς, τας πάγας και τους βρόχους, εν μετανοία αληθεί, και συντριβή καρδίας, προσέπεσας τω Λυτρωτή και Σωτήρι Χριστώ, ως ο Απόστολος Πέτρος Άγιε· και άρας τον Σταυρόν αυτού, ασκητική, πολιτεία διέπρεψας, προς αθλητικούς προγυμναζόμενος πόνους και καμάτους· και τοις ασεβέσι παραστάς, την καλήν ομολογίαν ευθαρσώς ωμολόγησας, ανακαλεσάμενος την ήτταν, και τροπωσάμενος τον σε πρώην πτερνίσαντα βύθιον δράκοντα· στερρώς γαρ υπέμεινας τας απειλάς των δυσσεβών, και τας τομάς των χειρών και των ποδών ως άλλου πάσχοντος, δι  ὧν των πάλαι Μαρτύρων ώφθης ισοστάσιος· μεθ  ὧν σε τιμώμεν Οσιομάρτυς Γεδεών ένδοξε.

 

Μεγαλυνάριον

Χαίροις των Οσίων ο μιμητής· χαίροις των Μαρτύρων, θιασώτης και ζηλωτής· εν γαρ αμφοτέροις, νομίμως διαπρέψας, Οσιομάρτυς ώφθης, Γεδεών ένθεος.

 

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

 Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Άγιος Γεδεών ο Νέος Οσιομάρτυρας

Ο τάφος του Αγίου Γεδεών του Νέου Οσιομάρτυρα

Ο τάφος του Αγίου Γεδεών του Νέου Οσιομάρτυρα

Πηγή: saint.gr 


Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα