1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Χωρίς κατηγορία

1Γ/2022 του ΑΣΕΠ: Tips για γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

1γ-2022-του-ασεπ-tips-για-γραπτό-διαγωνισμό-της

1Γ/2022 του ΑΣΕΠ: Tips για γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Ειδήσεις: Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα, η προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για τον γραπτό διαγωνισμό που θα διορίσει 822 νέους μόνιμους υπαλλήλους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι 822 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, αφορούν προσωπικό ΠανεπιστημιακήςΤεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πετύχει και στον γραπτό διαγωνισμό που προβλέπει η προκήρυξη ώστε να συμπεριληφθεί τελικά στους πίνακες κατάταξης με τους επιτυχόντες.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη16 Μαρτίου 2022. Στο πρώτο αυτό στάδιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, αναφέροντας όλα τα τυπικά προσόντα που έχουν και θεωρούνται ως απαραίτητα ή πρόσθετα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα.

Αφότου ολοκληρωθεί και η γραπτή δοκιμασία, και το ΑΣΕΠ ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης με τους οποίους θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το ποιοι είναι οι 822 νέοι υπάλληλοι που διορίζονται στην ΑΑΔΕ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις και θα εκδοθούν και τα οριστικά αποτελέσματα.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ αφορούν τους εξής κλάδους και ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 546 θέσεις: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 203 θέσεις: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 73 θέσεις: ΔΕ Τελωνειακών

Ο γραπτός διαγωνισμός

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε τρία μαθήματα ή τέσσερα μαθήματα αναλόγως της ειδικότητας για την οποία διαγωνίζονται.

Το μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους, ενώ τα υπόλοιπα μαζί με τους συντελεστές βαρύτητας που έχουν κατά την εξέταση είναι τα εξής:

Η βαθμολογία

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα και εξήντα (60) μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Για παράδειγμα έστω ότι υποψήφιος της ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ συγκέντρωσε:

82 μονάδες στο μάθημα Λεκτικές Δεξιότητες το οποίο έχει Σ.Β.: 1

65 μονάδες στο μάθημα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών το οποίο έχει Σ.Β.: 2

73 μονάδες στο μάθημα Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη το οποίο έχει Σ.Β.: 2.

Στην περίπτωση αυτή η σταθμισμένη συνολική βαθμολογία στη γραπτή εξέταση θα είναι: [(82 Χ 1)+(65 Χ 2)+(73 Χ 2)] / (1+2+2) = (82+130+146) / 5 = 358/5 = 71,60.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια το πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό η συμμετοχή των υποψηφίων σε περισσότερες από μια Ομάδες Μαθημάτων.

Τα θέματα θα μεταδοθούν ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούν

Για όλες τις θέσεις της προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα αυτά προσόντα είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Συγκεκριμένα για ορισμένες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η έλλειψη δηλαδή μίας τέτοιας πιστοποίησης μπορεί να στερήσει από τους υποψηφίους την δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 3 ημέρες!

Είναι γεγονός ότι πλέον σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πλέον ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία.

Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα