1NEWS – ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ορθοδοξια

Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων


Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

 

Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων

Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

 

Eις τον Aρχάγγελον Mιχαήλ.

Εβουλόμην σοι, Μιχαήλ, άσμα πρέπον

Άσαι πρεπόντως, αλλ’ άϋλον, ουκ έχω.

Eις τον Aρχάγγελον Γαβριήλ.

Oρών Γαβριήλ Άγγελον χαράς μέγαν,

Σε μάλα χαίρω και πτερούμαι σω πόθω.

Ογδόη ουρανίης κυδαίνει τάξιος Αρχούς.

Εις την Συναξιν των εννέα Ταγμάτων,

Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Εξουσιών, Αρχών, Δυνάμεων, Αρχαγγέλων και Αγγέλων.

Επάξιόν τι Ταγμάτων των εννέα

Τις αν γόνος φθέγξαιτο μηνών εννέα;

 

 

Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί η να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.

Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στιχ. 8 και 90, στιχ. 10-12, στη δε Καινή Διαθήκη, Ματθ. ιη’ στιχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α’ στιχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «ουχί πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή;

Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λωτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου που επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

 

Απολυτίκιον

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Της ανάρχου Τριάδος λειτουργοί οι ασώματοι, των ακαταλύπτων οι πρώτοι, μυστηρίων εκφάντορες, συν Θρόνοις Χερουβείμ και Σεραφείμ, Δυνάμεις Εξουσίαι και Αρχαί, Κυριότητες Αρχάγγελοι οι λαμπροί, και Άγγελοι υμνείσθωσαν. Δόξα τω υποστήσαντι υμάς, δόξα τω καταλάμποντι, δόξα τω υμνουμένω δι’ υμών, τρισαγίοις άσμασι.

 

Έτερον Απολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ήχος δ’.

Των ουρανίωv στρατιών Αρχιστράτηγοι, δυσωπούμεv υμάς ημείς οι ανάξιοι, ίvα ταις υμώv δεήσεσι, τειχίσητε ημάς, σκέπη των πτερύγωv, της αΰλου υμών δόξης, φρουρούvτες ημάς προσπίπτοντας, εκτεvώς και βοώντας• Εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς, ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

 

Κοντάκιον

Ήχος β’.

Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγοί, και αρχηγοί Ασωμάτωv, το συμφέροv ημίv αιτήσασθε, και το μέγα έλεος, ως των Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

 

Κάθισμα

Ήχος πλ. δ’. Το προσταχθέν.

Των ασωμάτων τους χορούς εφιέμενοι, ανευφημείν οι επί γης μιμησώμεθα, ως εφικτόν τούτων την αγιότητα, νεκρούντες πάντα τα μέλη τα της σαρκός, αιτούντες, ως υπερμάχους τε και φρουρούς, πάσης πλάνης λυτρώσασθαι, του αοράτου εχθρού, ημάς τους ανυμνούντας αυτούς, όπως εύρωμεν έλεος.

 

Ο Οίκος

Έφης φιλάνθρωπε εν Γραφαίς σου, πλήθη χαίρειν Αγγέλων εν ουρανώ, επ’ ανθρώπω ενί μετανοούντι, Αθάνατε• όθεν ημείς οι εν ανομίαις, αναμάρτητε, μόνε καρδιογνώστα, σε δυσωπείν καθ’ εκάστην τολμώμεν ως εύσπλαγχνον, οικτείραι και καταπέμψαι αναξίοις κατάνυξιν, Δεσποτα, παρέχων ημίν συγχώρησιν• υπέρ πάντων γαρ ημών πρεσβεύουσιν, οι των Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

 

Μεγαλυνάριον

Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερών, Μιχαήλ πρωτάρχα, και λαμπρόμορφε Γαβριήλ, συν ταις ουρανίαις, αιτείτε στρατηγίαις, ημίν καταπεμφθήναι το μέγα έλεος.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Η εορτή των Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

 

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Αντρέι Ρουμπλιόβ - Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Αντρέι Ρουμπλιόβ – Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408

Σύναξις Αρχαγγέλων Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων
Σύναξις Αρχαγγέλων

 Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Παλαιοχώρας Αίγινας)

Αρχάγγελος Μιχαήλ (Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Παλαιοχώρας Αίγινας)

Εικόνα αρχαγγέλου Μιχαήλ (1544)

Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Αντρέι Ρουμπλιόβ, Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Αντρέι Ρουμπλιόβ, Ναός της Ανάληψης στο Βλαδιμίρ, 1408

Άγγελος Κυρίου

Άγγελος Κυρίου

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Ρωσική εικόνα του 1400 μ.Χ.

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Ρωσική εικόνα του 1400 μ.Χ.

Φύλακας άγγελος με σκηνές από την παραβολή του ασώτου υιού

Φύλακας άγγελος με σκηνές από την παραβολή του ασώτου υιού

 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

 Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου

Σύναξις Αρχαγγέλων

Σύναξις Αρχαγγέλων

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

 Αρχάγγελος Μιχαήλ - Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Καζακίδου Μαρία© (byzantineartkazakidou. blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ (τέλη 14ου μ.Χ. αιώνα, Κύπρος)

Αρχάγγελος Μιχαήλ (τέλη 14ου μ.Χ. αιώνα, Κύπρος)

Αρχάγγελος Μιχαήλ (12 αιώνας μ.Χ.) - Ιερά Μονή Ιωάννη Χρυσοστόμου (Κύπρος) στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Η εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους και αγνοείται η τύχη της.

Αρχάγγελος Μιχαήλ (12 αιώνας μ.Χ.) – Ιερά Μονή Ιωάννη Χρυσοστόμου (Κύπρος) στον κατεχόμενο Κουτσοβέντη. Η εικόνα κλάπηκε από τους Τούρκους και αγνοείται η τύχη της.

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Χρήστος Στύλος©

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Χρήστος Στύλος©

 Ο αρχάγγελος Μιχαήλ ψυχοπομπός. Τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής, ορατό σε λίγα σημεία της εικόνας. Από τη Messina. - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Ο αρχάγγελος Μιχαήλ ψυχοπομπός. Τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε και παλαιότερο στρώμα ζωγραφικής, ορατό σε λίγα σημεία της εικόνας. Από τη Messina. – Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Η φιγούρα του Αρχαγγέλου είναι πλαισιομένη με στοιχεία από βυζαντινό χειρόγραφο του 10ου αιώνα μ.Χ. - Γεωργία Δαμικούκα© (http://www.tempera.gr) Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr) Αρχάγγελος Μιχαήλ - Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Η φιγούρα του Αρχαγγέλου είναι πλαισιομένη με στοιχεία από βυζαντινό χειρόγραφο του 10ου αιώνα μ.Χ. – Γεωργία Δαμικούκα© (http://www.tempera.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)
Αρχάγγελος Μιχαήλ – Βασίλειος & Περικλής Συρίμης© (sirimis.gr)

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Φορητή εικόνα του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα μ.Χ. από το τέμπλο της εκκλησίας του μετοχίου Μονής «Κλοπεδή»

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Φορητή εικόνα του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα μ.Χ. από το τέμπλο της εκκλησίας του μετοχίου Μονής «Κλοπεδή»

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου

 Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Αρχάγγελος Γαβριήλ - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Αρχάγγελος Γαβριήλ – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Χορός αγγέλων - Λεπτομέρεια από βυζαντινή τοιχογραφία σε εκκλησία του Μυστρά

Χορός αγγέλων – Λεπτομέρεια από βυζαντινή τοιχογραφία σε εκκλησία του Μυστρά

Άγγελος Κυρίου

Άγγελος Κυρίου

Άγγελος Κυρίου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Άγγελος Κυρίου – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Άγγελος Κυρίου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Άγγελος Κυρίου – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)

Αρχάγγελος Μιχαήλ - Αντώνιος Μηταράς, 17ος αιώνας μ.Χ.

Αρχάγγελος Μιχαήλ – Αντώνιος Μηταράς, 17ος αιώνας μ.Χ.

Αρχάγγελος Μιχαήλ

Αρχάγγελος Μιχαήλ

 

Πηγή:saint.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 


Source link

Σχετικές αναρτήσεις

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Δεχομαι Διαβαστε περισσοτερα